Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Thanh Phú

Vũ Thư - Thái Bình